Najlepšie piesne o rozlúčke, bolesti. Vaše možnosti

Самые лучшие песни о расставании, боли. Ваши варианты Михаил и Ирина Круг "Не бросай мою любовь" Света-прерванная жизнь, Ради славы-любить, верить и ждать, Ntl-разбитые сердца, Потап и Каменских-почему молчишь, Сплин-Пластмассовая…

Múdre slová o rozlúčke

Múdre slová o rozlúčke so svojimi blízkymi sa nezúčastňujú! ... Všimli sme si asfalt pod našimi nohami, zabudli sme sa pozrieť na oblohu ... Pozeráme sa na stovky očí, zabúdame na farbu tých, ktoré potrebujeme ... Roztrháme fotografie a chápeme, že obrázky zostanú ...

Zhrol posledný riadok zaslaním rozlúčkového listu bývalej priateľke. list vn, naozaj chcem písať, ale stojí to za to ???

Подвел итоговую черту, отправив бывшей девушке прощальное письмо. письмо вн, хочу очень ей написать, но стоит ли??? Отпусти ее от себя — если это твоя девушка, она сама вернется Лучше…