Čo je to nymfománia?

Nymfómánia predstavuje neustálu a väčšiu potrebu sexu, ktorá sa stáva dôležitejšou ako všetky ostatné potreby. U mužov sa táto porucha nazýva satiriáza. Nymfomanka je žena, ktorá neustále túži po pohlavnom styku. Sex je závislosť, ktorú nedokáže ovládať.