Čo je zisk z bilance?

Čo je to súvahový zisk ?? Zisk zo súvahy je ukazovateľ finančnej situácie úverovej a finančnej inštitúcie, ktoré vedenie používa pri rozhodovaní a medzibankovej regulácii. ZISK SÚVAHY je celkový, celkový zisk podniku prijatý za určité ...

Čo je konverzia?

Čo je to konverzia? Konverzia (z latinského conversio, konverzia, transformácia, zmena): Konverzia v chemickej technológii, proces spracovania plynu s cieľom zmeniť zloženie pôvodnej zmesi plynov; Konverzia v internetovom marketingu je pomer počtu návštevníkov ...