Čo je zisk z bilance?

Aký je nerozdelený zisk? Nerozdelený zisk - ukazovateľ finančnej situácie finančnej inštitúcie, ktorý manažment používa na rozhodovanie a medzibankovú reguláciu. Bilančný zisk - celkový, celkový zisk podniku prijatý za určité ...

Čo je konverzia?

Čo je konverzia? Konverzia (z latinského conversio ošetrení, premeny, zmenou.): Konverzia škola chemicko-technologická, proces recyklácie plynov za účelom zmeny zloženia plynnej zmesi, konverzia z online marketingu, je pomer návštevníkov ...