Čo je headhunting?

Čo je to headhunting? Termín „headhunting“ pochádza z anglických slov „Head (head)“ a „Hunting“ (poľovníctvo) a vzťahuje sa na jeden z druhov personálneho podnikania: vyhľadávanie a výber kvalifikovaných odborníkov na základe objednávky Klient-zamestnávateľ ...