Licencia pre pušku.

Povolenie na streľbu zo zbraní. pre každého existujú jednotné štandardy .. Zistite na policajnej stanici - sú na to špeciálne vyčlenení ľudia .. Áno, postup je rovnaký ako pri získavaní preukazu na bezproblémové ...

Systém Bloubek.

Systém spätného nárazu. Okrem napodobňovania spätného chodu uzávierky umožňuje systém spätného nárazu mechanizmus pôsobiť pri automatickej streľbe z guľometu PPA-K (ktorý je podobný Cedaru), spotreba plynu je skromná. Po vyhodení časť ...