Kde je Troy?

Kde sa nachádza Troy? Mesto Troy sa nachádza v Turecku. Vďaka úsiliu archeológov bolo možné ustanoviť polohu starobylého mesta Trója - nachádzalo sa na brehu Egejského mora, na severozápade Malej Ázie. Dňa…