Je likvidácia vody?

je zneškodňovanie odpadových vôd vodovod? Vodovod a kanalizácia sú tiež kom. platby. M. b. z obsahu vašej zmluvy vyplýva doslovne, že dodávku vody (teplej a studenej vody) hradí zamestnávateľ a pod. služby- ...

Platba ОДПУ

Platba ODU Ministerstvo pre regionálny rozvoj Ruskej federácie listom 13.03.2012-AP / 5243 z 14. marca 6 oznamuje nasledujúce. 2011. mája 354 sa nariadením vlády Ruskej federácie č. XNUMX prijali zmeny a doplnenia pravidiel poskytovania ...

Čo je MSW ???

Čo je MSW ??? раарворарашрагырарваорврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс poplatok MSW súčasťou zachovanie spoločného majetku. Váš dodávateľ je pokutovaný podľa čl. 14.7 správneho poriadku Ruskej federácie z Rospotrebnadzor. trenie biologického odpadu. potrebujete pevný domáci odpad ...