Článok 186 UK RF

Článok 186 Trestného zákona Ruskej federácie V súlade s čl. 99 Trestného poriadku Ruskej federácie Pri rozhodovaní o potrebe zvoliť preventívne opatrenie vo vzťahu k podozrivému alebo obvinenému zo spáchania trestného činu a jeho určení ...

ako sa vytvára vyšetrovací tím?

Ako sa formuje vyšetrovacia a operačná skupina? Podľa povahy prípadu, ktorý sa má vyšetrovať. Stanovuje sa množstvo a kvalitné zloženie. Preto vyšetrovatelia s určitými skúsenosťami, rôzni odborníci, počet operatívnych zamestnancov, mater-tech znamená ...