Legislatívna právomoc.

Legislatíva. tu ho zastupuje Federálne zhromaždenie. aké ďalšie otázky budú existovať?) V Rusku predstavuje zákonodarnú moc dvojkomorové Federálne zhromaždenie, ktorého súčasťou je Štátna duma a Rada federácie, v regiónoch ...

49, že článok

Článok 49 aký druh článku Ústava Ruskej federácie čl. 49 prezumpcia neviny; APC RF čl. 49 Zmena základu alebo predmetu nároku, zmena výšky nárokov, vzdanie sa nároku, uznanie nároku, priateľské ...