aké vzťahy upravuje občianske právo

aké vzťahy upravuje občianska legislatíva občianske Zdroje informácií V procese finančného a ekonomického výskumu je možné využiť tieto zdroje informácií: legislatívne, regulačné otázky občianskoprávnych, pracovných a administratívnych vzťahov používaných pri činnosti podnikov (prezidentské vyhlášky ...

Čo sa nazýva detaily dokumentu?

Čo sa nazýva podrobnosti dokumentu? Náležitosti dokladu sú povinnou súčasťou úradnej registrácie dokladu 1 Skladbu podrobností, ktoré sa používajú pri príprave a vykonávaní organizačných a administratívnych dokumentov, určuje GOST R 6.30-2003 „Jednotné dokumentačné systémy. Zjednotené ...

čo je falšovanie

čo to je, falšovanie sfalšovať, skresliť ... najčastejšie s nejakým ziskom !!!! je to trestné právo Vyhľadajte GARANTU, otvorte KÓDY a vyhľadajte článok o falšovaní. Určite si prečítajte komentáre k tomuto ...