Aké sú ekonomické zdroje?

Čo sú to ekonomické zdroje? Zdroje ekonomicky ZDROJE EKONOMICKÉ (z francúz. Ressource pomocné prostriedky) základný koncept ekonomickej teórie, čo znamená zdroje, prostriedky na zabezpečenie výroby. Ekonomické zdroje sa delia na prírodné (suroviny, geofyzikálne), ...

Clo - je to daň?

Clo - je to daň? áno Clo je poplatok vyberaný oprávnenými úradnými orgánmi pri výkone určitých funkcií, vo výške stanovenej právnymi predpismi štátu. Poplatky zahŕňajú najmä registračné a kolkové poplatky, ...