Administratívne vyšetrovanie ???

Administratívne vyšetrovanie ??? Článok 28.7. Zákon o správnych deliktoch Ruskej federácie Správne vyšetrovanie 1. V prípadoch, keď sa po zistení správneho deliktu uskutoční preskúmanie alebo iné procesné kroky, ktoré si vyžadujú značné časové náklady, sa uskutoční správne vyšetrovanie. 2. ...