Administratívne vyšetrovanie ???

Administratívne vyšetrovanie ??? Článok 28.7. Administratívny poriadok Ruskej federácie 1 administratívne vyšetrovanie. V prípadoch, keď sa po zistení správneho deliktu vykoná preskúmanie alebo iné procesné úkony, ktoré si vyžadujú značný čas, vykoná sa administratívne vyšetrovanie. 2.