Povstalec, ktorý je to?

Povstalec, kto je toto ?? Povstalci (insurgentes) - ozbrojené oddiely civilného obyvateľstva postavené proti úradom. Niekedy sa označujú aj ako ozbrojení disidenti, aj keď existuje len málo podobností medzi ozbrojenými disidentmi a disidentmi. Spravidla povstalci ...