Aká je úprava

Čo je nastavenie, je takmer to isté ako kalibrácia, ale presnejšie http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 e nevykonávajú žiadne úpravy, ak šošovka nezodpovedá kvalite, vráťte ju. (od nemeckého justiera na overenie), skontrolujte a ...