Princíp počítadla Geiger. krátko

Princíp činnosti Geigerovho počítadla. Stručne povedané Shkryab-shkryab ... Valcové počítadlo Geiger Muller sa skladá z kovovej rúrky alebo zo sklenenej rúrky metalizovanej zvnútra a tenkej kovovej nite natiahnutej pozdĺž osi valca. Vlákno slúži ako anóda ...

Uveďte príklad sofizmu

Uveďte príklad sofizmu Príkladom typického sofizmu je pokus veriacich „dokázať“ existenciu Boha pomocou druhého termodynamického zákona - pravdepodobne tento zákon dokazuje, že bol vytvorený vesmír. Toto je vedecký sofizmus. ak ...

aký druh svetového názoru existuje? pomôcť

Aké druhy svetonázoru existujú? help „Existujú rôzne spôsoby typológie svetonázorov, postavené na rôznych filozofických a metodologických základoch. Rôzni autori rozlišujú: náboženský svetonázor, svetonázor prírodných vied, sociopolitický svetonázor, filozofický svetonázor. Niekedy emitujú ...

Aký je dôvod?

Aký je dôvod? Dôvodom je predohra k vyšetrovaniu. Dôvodom je 1) základ, zámienka na niektoré činy; Príklady: dobrý dôvod, smiech bez dôvodu, pretože .... vzhľadom na to, že ....; 2) je jav, ktorý spôsobuje výskyt iného javu. Beh je udalosť, ktorá dáva signál ...