Сколько баллад написал Жуковский, и почему его называли "балладчиком"?

Сколько баллад написал Жуковский, и почему его называли "балладчиком"? вот сколько балад написаны им ЛюдмилаКассандраСветланаПустынникАдельстанИвиковы журавлиВарвикБаллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на чрном коне вдвом и кто сидел…

príklady dialektizmu

príklady dialektiky Burak-repa dialektika; Preklad dialektizmov (z gréckeho dialektosu, prísloviek) slov patriacich k akémukoľvek dialektu alebo dialektom použitým v jazyku beletrie na vytvorenie miestnej farby, rečových charakteristík postáv; niekedy dialektizmus ...

Zimné spieva

Поет зима — аукает, По-моему, это стихотворение — пример описания, ведь в нем автор знакомит читателя с различными характеристиками всевозможных явлений действительности- описание зимы. Текст я бы озаглавила "Зима". Все…

Pomôžte mi nájsť esej "Popis kultúrneho pamiatka" bez SMS

Помогите найти сочинение "Описание памятника культуры" ток без смс такси в Россоши ссылка заблокирована по решению администрации проекта и ссылка заблокирована по решению администрации проекта 1) Памятник Великому Кобзарю в…

čo je to topenie

čo je to topenie Topenie je nárast atmosférickej teploty na pozitívne hodnoty v zime alebo skoro na jar na miernych a vysokých zemepisných šírkach. Vedie to k úplnému alebo čiastočnému topeniu snehu a ľadu ...

Kto je Odysseus?

Kto je Odysseus? Odysseus je hrdina mýtov starovekého Grécka, ktorý bol kráľom Ithace, manžela Penelope. Vyznačuje sa odvahou, vynaliezavosťou mysle, vynikajúcim rečníkom. Odysseus je tiež postava Iliada, hlavnej postavy ...