Spotrebná daň na palivo v Rusku

Spotrebné dane z motorového benzínu a motorovej nafty sú druhom daní vyberaných podnikateľmi a organizáciami. Ich odpočítanie sa uskutočňuje počas vykonávania určitých hospodárskych operácií vrátane presunu výrobkov cez hranice colných ...