Spotrebná daň na palivo v Rusku

Spotrebné dane z motorového benzínu a motorovej nafty sú druhom daní vyberaných podnikateľmi a organizáciami. Ich odpočítanie sa uskutočňuje počas vykonávania určitých hospodárskych operácií vrátane presunu výrobkov cez hranice colných ...

Ako a kedy je ryža vyrezaná

Taký dôležitý postup, ako napríklad orezávanie ryžových rýb, je nevyhnutný predovšetkým na dosiahnutie dobrej úrody. Okrem iného sa veľkosť plodov zvyšuje. Preto sa mnohí obyvatelia letu obávajú otázky ...