Zrušte zoznam príkazov pre dávkový súbor. bat.

Vhoďte prosím zoznam príkazov pre dávkový súbor. netopier. CMD (cmd) - Spustenie tlmočníka príkazového riadku KOPÍROVANIE - kopírovanie jedného alebo viacerých súborov DÁTUM - nastavenie aktuálneho dátumu CHKDSK - kontrola disku so štatistickým výstupom CLS - vyčistenie obrazovky CHKNTFS - zobrazenie a zmena vykonania kontroly disku pri štarte - zobrazenie ATTRIB ...