Kto je grafik?

Dizajn je jedným z najpopulárnejších priemyselných odvetví v našej krajine. Kto sa jednoducho nenazýva dizajnérom: počínajúc serióznymi vývojármi webových stránok a končiac bežnými majstrami manikúry. Avšak, najviac, že ​​...

Aké typy reklám sú

Aby bolo možné úspešne rozvíjať vaše podnikanie, či už je to obchod, rôzne služby alebo niečo iné, musíte najprv propagovať, aby bolo rozpoznateľné. A v tejto otázke reklama hrá obrovskú úlohu. Bola to ona ...

Vzorová reklama typu reklamy

V súčasnosti sa reklama stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Ona nás sprevádza všade: na ceste do práce, pri prechádzke po meste, v doprave, na televíznych obrazovkách. Jeden typ reklamy ...

Výraz "promo"

Predpona „promo“ dnes pevne vstúpila do každodenného života moderného človeka. Zo všetkých strán neustále počujeme „propagácia“, „propagačné oblečenie“, „propagačné stránky“, „propagačné suveníry“, „propagačné videá“, „propagačné kódy“ - tento zoznam pokračuje ďalej a ďalej.