Je možné klonovať osobu?

Je možné klonovať človeka? Nie je to ani teoreticky možné, pretože etické otázky sú zbytočné na zváženie! Možno si niekto pamätá, že sa našiel mamut s nemrznúcou krvou ... Niečo nebolo naklonované, ale prečo? Orgány by mali teoreticky klonovať ...