Čo je Gulag?

Čo je lepšie vedieť v Gulagu. Všeobecne platí, že štátna správa táborov. Toto je organizácia, ktorá sa zaoberá väzbami v zmysle ľudí na exil GULAG (hlavné riaditeľstvo táborov nútenej práce, pracovných táborov a miest zadržania) ...