vysvetliť

Vysvetlite Pri vykonávaní akejkoľvek štúdie sa vyberú dve skupiny. Do experimentálnej skupiny patria deti, s ktorými sa pracuje na vytvorení niečoho pomocou akýchkoľvek špecifických metód. V kontrole - deti, s ktorými také ...