vysvetliť

Vysvetliť Pri výskume sú vybrané dve skupiny. Experiment zahŕňa deti, s ktorými sa pracuje na formovaní niečoho pomocou určitých špecifických metód. Pod kontrolou - deti, s ktorými také ...