Ako rozpoznať neschopnosť

Ako vyhlásiť za nekompetentného „Postup“ je dosť dlhý. 1. Ísť pred súd. 2. Psychiatrické vyšetrenie (stacionárne alebo ambulantné) 3. Prijatie súdneho rozhodnutia (uznanie za nespôsobilého alebo odmietnutie vyhlásiť za nespôsobilého) Všeobecne ...

Čo je to UFC?

Čo je to UFC? Jedná sa o korenie Federálna pokladnica (Treasury of Russia), federálny výkonný orgán (federálna služba), ktorý v súlade s legislatívou Ruskej federácie vykonáva funkcie presadzovania práva na zabezpečenie plnenia federálneho rozpočtu, hotovosti ...