Ako rozpoznať neschopnosť

Ako rozpoznať nekompetentný „postup“ je dosť dlhé. 1. Odvolanie sa na súd. 2. Psychiatrické vyšetrenie (lôžkové alebo ambulantné) 3. Uznesenie súdu (vyhlásenie o nespôsobilosti alebo odmietnutie uznať nespôsobilosť) Všeobecne ...

Ako dať duševne chorú osobu do nemocnice?

как уложить психически больного человека в больницу? 1.либо по решению суда2. либо по его личному согласию. В соответствии с Законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее…

Čo je to UFC?

Čo je to UFC? to je kofeín Spolková pokladnica (Treasury of Russia) federálna výkonná inštitúcia (federálna služba), ktorá v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie, vykonáva výkon funkcie na zabezpečenie výkonu federálneho rozpočtu, hotovosť ...

Môžem zmeniť svoje priezvisko na priateľku rok po rozvode? a s akými dokumentmi, kde sa majú uchádzať?

могу ли я поменять фамилию на девичью спустя год после развода? и с какими документами куда обращаться? Можете! Для начала, обращайтесь в ЗАГС, затем — в территориальный орган ФМС РФ…